خانه

سفارش دهنده: کمپرسور سازی ایران (دفتر امور مالی و حسابداری)
طراحی: گروه ویم
طراحی جزئیات اضافه: x
اجرا: محیط کاران
سال: 1387 . تبریز (املاک صنعتی قره ملک)

طراحی
فضای اولیه
© IDEAVIM.COM
وب سایت پیش رو، یک نسخه موقت و فقط برای بخشی به نام طراحان دکوراسیون داخلی ویم می باشد.
نسخه کامل وب سایت در آینده منتشر خواهد شد. تمامی حقوق برای آیدیا ویم محفوظ است.