خانه

سفارش دهنده: شهرداری تبریز (دفتر مرکزی رخش خودرو دیزل)
طراحی: گروه ویم (پنج طراحی متفاوت برای کتابخانه عمومی)
طراحی جزئیات اضافه:
اجرا: محیط کاران
سال: 1387 . تبریز (پارک خاقانی)

طراحی . فضای داخلی
طراحی . جزئیات
فضای اولیه
© IDEAVIM.COM
وب سایت پیش رو، یک نسخه موقت و فقط برای بخشی به نام طراحان دکوراسیون داخلی ویم می باشد.
نسخه کامل وب سایت در آینده منتشر خواهد شد. تمامی حقوق برای آیدیا ویم محفوظ است.