خانه

سفارش دهنده: بازرگانی سالیش (غرفه نمایشگاهی)
طراحی: گروه ویم
طراحی جزئیات اضافه:
اجرا: محیط کاران
سال: 1389 . شیراز (نمایشگاه بین المللی فارس، شهرک گلستان)

طراحی
 
© IDEAVIM.COM
وب سایت پیش رو، یک نسخه موقت و فقط برای بخشی به نام طراحان دکوراسیون داخلی ویم می باشد.
نسخه کامل وب سایت در آینده منتشر خواهد شد. تمامی حقوق برای آیدیا ویم محفوظ است.